ISTRAŽIVAČI

 

U naučnim zvanjima

Dr Milka Avramov Ivić, naučni savetnik  
Dr Bilјana Bobić, naučni saradnik

Dr Vesna Cvetković naučni saradnik  
Dr Aleksandar Dekanski, naučni savetnik

Dr Sanja Eraković, naučni saradnik
Dr Bore Jegdić, viši naučni saradnik
Dr Vladislava Jovanović, naučni savetnik

Dr Jelena Lović, naučni saradnik
Dr Sanja Martinović, naučni saradnik
Dr Marija Mihailović, naučni saradnik  
Dr Nebojša Nikolić, naučni savetnik
Dr Maja Obradović, naučni savetnik
Dr Vladimir Panić, naučni savetnik
Dr Miomir Pavlović, naučni savetnik
Dr Miroslav Pavlović, naučni saradnik

Dr Ksenija Popović, naučni savetnik
Dr Sanja (rođena Terzić) Stevanović, naučni saradnik http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif
Dr Svetlana Štrbac, naučni savetnik
Dr Dušan Tripković, viši naučni saradnik

Dr Milica Vlahović, naučni saradnik

Istraživači saradnici

Marko Jonović

Milica Košević http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif

Mila Krstajić Pajić http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif
Sanja Šešlija http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif
Gavrilo Šekularac 
http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif

Milana Zarić http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif
Nevena Zelenović 
http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif
Nataša Vukićević


Mladi istraživači (pripravnici)
Marijana Pantović
Olga Radulović