Centar za elektrohemiju danas ima 18 zaposlenih - 17 doktora nauka i jednog magistra nauka),odnosno 13 naučnih savetnika, 2 viša naučna saradnika, jednog naučnog saradnika i 2 istraživača saradnika. Osnovna aktivnost Centar je fundamentalni naučnoistraživačkim rad na polјu elektrohemije i elektrohemijskog inženjerstva. Centar se bali i primenjenim istraživanjima u oblastima galvanotehnike, elektrometalurgije, primene elektrohemijskih postupaka u zaštiti čovekove sredine, elektrohemije i hemije halogena, elektro- analitičke hemije i elektrohemijskih senzora, elektrodnih i drugih materijala od interesa za elektrohemijsku tehnologiju i korozije i zaštite od korozije. Kroz istraživačko-razvojni rad razvijaju se nove i pobolјšavaju postojeće elektrohemijskih tehnologije i postupci.

Akumulirano znanje, visokoobrazovni naučno-stručni kadar, savremena oprema, povezanost sa vodećim institucijama u oblasti elektrohemije u svetu, razvijene sopstvene tehnologije omogućuju CEH da nudi različite tehnologije, maloserijske proizvodnje i usluge u više oblasti.

 

Kapitalna oprema

Vrsta opreme:

STM / AFM (skenirajući tunelski mikroskop / mikroskop atomskih sila)

Proizvođač - model:

Veeco - Nanoscope III d

Kratak opis:

STM je u mogućnosti da detektuje atomsku strukturu ispitivanog uzorka.
Opseg površina koje je moguće analizirati je od 50 x 50 do 500 x 500nm.

Ograničenje: moguće je analizirati samo provodne ili poluprovodne uzorke

AFM pored analize strukture uzoraka omogućava određivanje elastičnosti, tvrdoće i kontinualnosti polimernih, metalnih i drugih filmova na različitim supstratima.
Opseg površina koje je moguće analizirati je od 500 x 500 nm do 125 x 125 μm.
Ne postoji ograničenje prirode uzorka, mogu se analizirati i neprovodni materijali
Analiza je mogića i u tečnoj fazi, odnosno u realnim uslovima.

Kontakt osoba:

Dušan Tripković, dusan@ihtm.bg.ac.rs

 

Standardna oprema

Vrsta opreme:

Galvanostati – potenciostati (veći broj različitih instrumenata)

Proizvođač - model:

BioLigic, VoltaLab, AutoLAB, BAS, PAR

Kratak opis:

U pitanju je opšta elektrohemijska oprema za standardna elektrohemijska merenja: ciklična voltametrija, polarizaciona merenja, EIS, hronopotenciometrija, koroziona merenja i mnoga druga.

Kontakt osobe:

Vladimir Panić, panic@ihtm.bg.ac.rs, Vladislava Jovanović, vlad@tmf.bg.ac.rs 

 

Dostupnost opeme
Sva oprema kojom raspolaže Centar dostupna je, kako za istraživačke aktivnosti, tako i u komercijalne svrhe.
O uslovima korišćenja neophodno je kontaktirati osobe navedene ispod kratkog opisa pojedinačne opreme navedene na ovoj stranici.