АДРЕСА

 

Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, П. фах 473
Телефони: централа +381 11 3640 232;
Руководилац Центра +381 11 3640-231; факс +381 113640-234
Електронска пошта: panic@ihtm.bg.ac.rs : :
мапа Njegoševa 12

 

Лабораторије:

Карнегијева 4/III, Београд - тел/факс: 011 3370 389, тел: +381 11 3370 390, +381 11 3370 430

Електронска пошта: dekanski@ihtm.bg.ac.rs, duki@tmf.bg.ac.rs и m.avramov.ivic@ihtm.bg.ac.rs : : мапа TMF

и

Његошава 12, Београд - тел: 011 3640 231, факс: 011 3640 234

Електронска пошта: panic@ihtm.bg.ac.rs : : мапа Njegoševa 12