ИСТРАЖИВАЧИ

 

У научним звањима

Др Милка Аврамов Ивић, научни саветник  
Др Би
љана Бобић, научни сарадник
Др Весна Цветковић научни сарадник  
Др Александар Декански, научни саветник

Др Сања Ераковић, научни сарадник
Др Боре Јегдић, виши научни сарадник
Др Владислава Јовановић, научни саветник

Др Јелена Ловић, научни сарадник
Др Сања Мартиновић, научни сарадник
Др Марија Михаиловић, научни сарадник  
Др Небојша Николић, научни саветник
Др Маја Обрадовић, научни саветник
Др Владимир Панић, научни саветник
Др Миомир Павловић, научни саветник
Др Мирослав Павловић, научни сарадник

Др Ксенија Поповић, научни саветник
Др Сања (рођена Терзић) Стевановић, научни сарадник http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif
Др Светлана Штрбац, научни саветник
Др Душан Трипковић, виши научни сарадник

Др Милица Влаховић, научни сарадник

Истраживачи сарадници

Марко Јоновић

Милица Кошевић http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif

Мила Крстајић Пајић http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif
Сања Шешлија http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif
Гаврило Шекуларац 
http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif

Милана Зарић http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif
Невена Зеленовић 
http://www.ihtm.bg.ac.rs/Istrazivaci/Istrazivaci_files/image002.gif
Наташа Вукићевић


Млади истраживачи (приправници)
Маријана Пантовић
Олга Радуловић